Witaj w Strefie VOD

e-konferencji

KASPROWISKO 2021

 

Witaj w Strefie VOD

e-konferencji KASPROWISKO 2021

Obejrzyj dodatkowe sesje wykładowe w Strefie VOD:

 

Sesja I:
Profilaktyka i leczenie zaburzeń rytmu u chorego z niewydolnością serca

 

Przewodniczą:
Romuald Ochotny (Poznań)
Zbigniew Kalarus (Katowice)

Wystąpienia w sesji:

 1. Zaburzenia elektrolitowe i niedobór żelaza – Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
 2. ARNI i flozyny – Przemysław Mitkowski (Poznań)
 3. CRT – Maciej Sterliński (Warszawa)
 4. Ablacja – Oskar Kowalski (Katowice)

 

Sesja II:
Nowe technologie w leczeniu niewydolności serca. Monitorowanie hemodynamiczne i elektrokardiograficzne

 

Przewodniczą:
Janusz Siebert (Gdańsk)
Sebastian Stec (Sanok)

Wystąpienia w sesji:

 1. Nowa opcja terapeutyczna dla pacjentów z lewokomorową niewydolnością serca – Przedsionkowy Regulator Przepływu (AFR) – program Pomeranian atRial flOw reguLatOr iN conGestive hEart failuRe (PROLONGER) – Łukasz Lewicki (Wejherowo, Gdańsk)
 2. Ablacja i kardioneuroablacja u chorych z niewydolnością serca – Sebastian Stec (Sanok)
 3. Nieinwazyjne monitorowanie dynamiki zmian hemodynamicznych u chorych po operacji Fontana –  Konrad Siebert (Gdańsk)

 

Sesja III:
Rzadkie zaburzenia rytmu serca, które mogą być przyczyną nagłej śmierci sercowej w Oddziale Intesywnej Terapii Kardiologicznej – studium przypadku

 

Przewodniczą:
Dorota Krówczyńska (Warszawa)
Bartosz Szafran (Wrocław)
Piotr Hetman (Kraków)

Wystąpienia w sesji:

 1. Zespół Haissaguerre – Izabela Wojtkowska (Warszawa)
 2. Nagły ból w klatce piersiowej – nie tylko OZW – Maria Walkiewicz (Warszawa)
 3. Nadciśnienie płucne – Piotr Hetman (Kraków)
 4. Quiz – rzadkie rytmy w zapisie Elektrokardiograficznym – Bartosz Szafran (Wrocław)

 

Sesja IV:
Genetycznie uwarunkowane zaburzenia rytmu serca u dzieci – doświadczenia własne.

Sesja Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Przewodniczą:
Bożena Werner (Warszawa)
Radosław Pietrzak (Warszawa)

Wystąpienia w sesji:

 1. Spektrum zaburzeń rytmu serca w arytmicznym prolapsie mitralnym – doświadczenia ośrodka – Radosław Pietrzak (Warszawa)
 2. Trudności w diagnostyce i stratyfikacji ryzyka w zespole Brugadów u pacjentów pediatrycznych – Tomasz Książczyk (Warszawa)
 3. Zaburzenia rytmu serca w kardiomiopatiach genetycznie uwarunkowanych – Bożena Werner (Warszawa)
 4. S-ICD – doświadczenia ośrodka pediatrycznego – Piotr Wieniawski (Warszawa)

 

Sesja V:
O arytmii inaczej…

 

Przewodniczą:
Piotr Jankowski (Kraków)
Renata Główczyńska (Warszawa)

Wystąpienia w sesji:

 1. Arytmia a dieta – Ewa Piotrowicz (Warszawa)
 2. Arytmia a sport – Renata Główczyńska (Warszawa)
 3. Arytmia a morsowanie – Andrzej Lubiński (Łódź)

 

Sesja VI:
Ustąpienie wskazań do stałej stymulacji serca – i co dalej?

 

Przewodniczą:
Maciej Sterliński (Warszawa)
Andrzej Przybylski (Rzeszów)

Wystąpienia w sesji:

 1. Kardioneuroablacja w leczeniu bradykardii u chorych ze stałą stymulacją serca – Sebastian Stec (Rzeszów)
 2. Pacjent z układem stymulującym, z którego nie korzysta – Maciej Kempa (Gdańsk)
 3. Pacjent po usunięciu układu z powodu infekcji. Weryfikacja wskazań i co z niej wynika – Anna Polewczyk (Kielce)
 4. Usuwanie zbędnych układów stymulujących w praktyce klinicznej –  Andrzej Kutarski (Lublin)

 

Sesja VII:
Zaburzenia rytmu serca i nie tylko… inne metody obrazowania niezbędne do rozpoznania

 

Przewodniczą:
Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
Artur Filipecki (Katowice)

Wystąpienia w sesji:

 1. Kardiomiopatia przerostowa czy choroba Fabry’ego? – Wojciech Wróbel (Katowice)
 2. ARVC – kalkulator ryzyka NZS –  Jarosław Kolasa (Katowice)
 3. Zespół bezdechu sennego: spojrzenie kardiologa – Iwona Woźniak-Skowerska (Katowice)
 4. Nietypowy obraz kliniczny nadciśnienia płucnego – Marek Grabka (Katowice)

 

Sesja VIII:
What we know and what is yet to be discovered in…

 

Przewodniczą:
Michał Kałowski (Łódź)
Karolina Borowiec (Warszawa)
Weronika Pelczar-Płachta (Poznań)
Karolina Bula (Katowice)

Wystąpienia w sesji:

 1. …risk stratification for SCD in patients with heart failure – Markus Zabel (Göttingen, Germany)
 2. …inherited arrhythmias – Andrea Mazzanti (Pavia, Italy)
 3. …devices in the postoperative heart – Eric Rosenthal (London, UK)
 4. …long-term ECG monitoring – Sławomir Łobodziński (Long Beach, California, USA)

 

Sesja IX:
Sesja najlepszych prac oryginalnych

 

Przewodniczą:
Krzysztof Szydło (Katowice)
Artur Filipecki (Katowice)

Wystąpienia w sesji:

 1. Ocena zmienności rytmu serca i jej związku z przeciążeniem prawej komory oraz ryzykiem zgonu u pacjentów z ostrą zatorowością płucną – Monika Lisicka (Warszawa)
 2. Ergospirometria i kardiografia impedancyjna w ocenie wydolności fizycznej u pacjentów z chorobą wieńcową – Małgorzata Kurpaska (Warszawa)
 3. Świeżo wykryte migotanie przedsionków jest ważnym, wieloczynnikowym powikłaniem ostrego zawału mięśnia sercowego – dane z uniwersyteckiego centrum klinicznego – Monika Raczkowska-Golanko (Gdańsk)
 4. APPA – Automatyczny Precyzyjny System do Pomiarów Załamka P – Jacek Zawadzki (Kłodzko)
 5. Kombinacja stymulacji pęczka Bachmanna oraz Hisa w resynchronizacji przedsionkowej i przedsionkowo-komorowej – Grzegorz Zawadzki (Wrocław)